Rokovi

Rok za prijavu sažetaka: 15. 04. 2021.

Rok za izjašnjavanje o prihvaćanju sažetaka: 10. 05. 2021.

Rok za predaju radova: 01. 07. 2021.

Rok za izjašnjavanje o prihvaćanju radova: 15. 09. 2021.