Rokovi

Rok za prijavu sažetaka: 15. travnja 2021. 30. travnja 2021.

Rok za izjašnjavanje o prihvaćanju sažetaka: 10. svibnja 2021.

Rok za predaju radova: 01. srpnja 2021. 15. srpnja. 2021.

Rok za izjašnjavanje o prihvaćanju radova: 15. rujna 2021.