Poziv na konferenciju

Katedra za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa zadovoljstvom Vas poziva na

Međunarodnu interkatedarsku konferenciju

„Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije Covid-19“

koja će se održati 25. i 26. studenog 2021.

Programski odbor

Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (predsjednica)

Petra Došenović Bonča, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Zdenka Dragašević, Ekonomski fakultet, Sveučilište Crne Gore, Crna Gora

Adnan Efendić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Anzhela Ignatyuk, Ekonomski fakultet, Nacionalno sveučilište Tarasa Ševčenka u Kijevu, Ukrajina

Dubravko Mihaljek, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements, Švicarska

Małgorzata Porada – Rochoń, Fakultet ekonomije, financija i menadžmenta, Sveučilište u Szczecinu, Poljska

Aleksandra Praščević, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Slavo Radošević, UCL School of Slavonic and East European Studies, UK

Marinko Škare, Fakultet ekonomije i turizma, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Organizacijski odbor

Mira Krpan, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (predsjednica)

Marko Družić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Fran Galetić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Velibor Mačkić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Danijel Mlinarić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Valentina Vučković, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Sandra Šokčević, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Recenzenti

Recenzente sačinjavaju članovi Programskog odbora, Organizacijskog odbora i Uredništva

Uredništvo

Tomislav Herceg, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (predsjednik)

Đula Borozan, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Mila Gadžić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Slaviša Kovačević, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

Lena Malešević Perović, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Slavica Manić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Nela Vlahinić Lenz, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Ilko Vrankić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Siniša Zarić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Srbija