Poziv na konferenciju

Katedra za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa zadovoljstvom Vas poziva na

2. Međunarodnu interkatedarsku konferenciju

„Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19“

koja će se održati 25. studenog 2021. godine online.


Pozivaju se zainteresirani da dostave sažetak rada iz sljedećih područja:

• Ekonomija rada

• Demografija i migracije

• Ekonomske politike

• Regionalna i urbana ekonomija

• Međunarodna ekonomija i ekonomske integracije

• Ekonomski rast

• Ekonomska misao

• Ekonomija zdravstva, ekonomija obrazovanja i blagostanje

• Strukturne promjene, nejednakost i razvoj

• Teorija igara

• Teorija potrošača

• Tržišne strukture

• Opća ravnoteža

• Politička ekonomija i institucije

• Industrijska ekonomija

• Nezaposlenost i inflacija

• Ostala područja ekonomije i ekonomske teorije


Rok za prijavu sažetaka: 15. travnja 2021. godine 30. travnja 2021. godine

Rok za izjašnjavanje o prihvaćanju sažetaka: 10. svibnja 2021. godine

Rok za predaju radova: 1. srpnja 2021. godine 15. srpnja 2021. godine

Rok za izjašnjavanje o prihvaćanju radova: 15. rujna 2021. godine


Sažeci i radovi se dostavljaju u .doc ili .docx formatu e-mailom na adresu: miket@net.efzg.hr te podliježu dvostrukom anonimnom recenziranju. Radovi mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Radovi izloženi na interkatedarskoj konferenciji bit će objavljeni u Zborniku radova konferencije.

Više detalja o interkatedarskoj konferenciji možete naći na web stranici konferencije: https://miket.net.efzg.hr


S poštovanjem,

Organizacijski odbor

Programski odbor

Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (predsjednica)

Petra Došenović Bonča, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Zdenka Dragašević, Ekonomski fakultet, Sveučilište Crne Gore, Crna Gora

Adnan Efendić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Anzhela Ignatyuk, Ekonomski fakultet, Nacionalno sveučilište Tarasa Ševčenka u Kijevu, Ukrajina

Dubravko Mihaljek, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements, Švicarska

Małgorzata Porada – Rochoń, Fakultet ekonomije, financija i menadžmenta, Sveučilište u Szczecinu, Poljska

Aleksandra Praščević, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Slavo Radošević, UCL School of Slavonic and East European Studies, UK

Marinko Škare, Fakultet ekonomije i turizma, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Organizacijski odbor

Mira Krpan, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (predsjednica)

Marko Družić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Fran Galetić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Velibor Mačkić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Danijel Mlinarić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Valentina Vučković, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Sandra Šokčević, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Recenzenti

Recenzente sačinjavaju članovi Programskog odbora, Organizacijskog odbora i Uredništva

Uredništvo

Tomislav Herceg, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (predsjednik)

Đula Borozan, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Mila Gadžić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Slaviša Kovačević, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

Lena Malešević Perović, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Slavica Manić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Nela Vlahinić Lenz, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Ilko Vrankić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Siniša Zarić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Srbija