Međunarodna interkatedarska konferencija

„Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19“

Zagreb, 25. - 26. studenog 2021.