Međunarodna interkatedarska konferencija

Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19

25. studenog 2021. u online obliku