Međunarodna interkatedarska konferencija

Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19

Zagreb, 25. - 26. studenog 2021., Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.