Knjiga sažetaka


Knjiga sažetaka s ovogodišnje konferencije je dostupna na sljedećoj poveznici:

Knjiga sažetaka.pdf