Knjiga sažetaka


Knjiga sažetaka s prošlogodišnje konferencije je dostupna na sljedećoj poveznici:

Knjiga sažetaka.pdf